เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
3BB Broadband 22,954
12
Rangsit University 10
Office of Info.Tech. Admin. for Educational Develo 3
Prince of Songkla University Network,Thailand 1
Reassign to Maejo University, Chiang Mai (maejonet 1
Siam Commercial Bank 1
Thammasat University in thailand 1
Two S One N Co Ltd 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 10,127
ชุดไอพีอันตราย 5,605
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 4,369
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,586
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 659
การโจมตีบริการ FTP 581
การโจมตีบริการ VoIP 24
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 23
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 9
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1

Showing latest 1 to 10 from total 22,984 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-01-22 180.183.124.251 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-01-22 171.5.51.174 3BB Broadband
3BB Broadband
Chiang Rai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-01-22 171.6.139.241 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-01-22 49.48.99.99 3BB Broadband
3BB Broadband

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-01-22 49.49.21.228 3BB Broadband
3BB Broadband
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-01-22 49.48.220.233 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-01-22 49.48.248.122 3BB Broadband
3BB Broadband
Lop Buri
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-01-22 49.49.238.195 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-01-22 223.204.64.123 3BB Broadband
3BB Broadband
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-01-22 223.204.67.26 3BB Broadband
3BB Broadband
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH