เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
3BB Broadband 20,429
12
Rangsit University 10
Office of Info.Tech. Admin. for Educational Develo 3
Prince of Songkla University Network,Thailand 1
Reassign to Maejo University, Chiang Mai (maejonet 1
Siam Commercial Bank 1
Thammasat University in thailand 1
Two S One N Co Ltd 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 9,170
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 4,334
ชุดไอพีอันตราย 4,148
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,520
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 655
การโจมตีบริการ FTP 581
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 23
การโจมตีบริการ VoIP 23
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 4
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1

Showing latest 1 to 10 from total 20,459 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-11-21 223.206.60.32 3BB Broadband
3BB Broadband
Pattaya
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 183.88.242.66 3BB Broadband
3BB Broadband
Khon Kaen
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 183.89.213.62 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 183.89.242.7 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 180.183.3.152 3BB Broadband
3BB Broadband
Pattaya
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 180.183.101.8 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 180.183.225.240 3BB Broadband
3BB Broadband
Sakon Nakhon
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 171.6.175.152 3BB Broadband
3BB Broadband
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 49.48.49.195 3BB Broadband
3BB Broadband

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 49.49.5.170 3BB Broadband
3BB Broadband
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย