เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
CAT Telecom public company Ltd 8,329
The Communication Authoity of Thailand, CAT 797
CAT TELECOM Data Comm. Dept, IDC Office 228
CAT IDC Nonthaburi 131
CAT TELECOM Data Comm. Dept, Intrenet Office 22
Putrabu Rajasa Galuh, PT 13
Huachiew Chalermprakiet University 8
6
The Communications Authority of Thailand(CAT) 4
Ministry of finace Rama VI Road 3
CAT Wireless 2
Fiscal Policy Office 2
Geo-Informatics and Space Technology Development 2
Maejo University 1
Mr. Naphat 1
Nurasuan University 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 5,051
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1,663
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,349
ชุดไอพีอันตราย 1,105
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 219
การโจมตีบริการ FTP 146
การโจมตีบริการ VoIP 10
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 3
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 9,550 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-05-24 122.154.19.66 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Nonthaburi
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-24 159.192.141.126 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-23 134.236.33.21 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-23 110.78.155.16 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-24 119.42.84.140 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Trang
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-24 116.58.226.188 CAT Telecom Public C...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-24 159.192.141.129 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-24 159.192.141.130 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-22 122.154.33.214 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Pattani
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-22 119.42.75.198 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย