เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
CAT Telecom public company Ltd 9,232
The Communication Authoity of Thailand, CAT 867
CAT TELECOM Data Comm. Dept, IDC Office 237
CAT IDC Nonthaburi 162
CAT TELECOM Data Comm. Dept, Intrenet Office 22
Putrabu Rajasa Galuh, PT 13
Huachiew Chalermprakiet University 8
6
The Communications Authority of Thailand(CAT) 4
Ministry of finace Rama VI Road 3
CAT Wireless 2
Fiscal Policy Office 2
Geo-Informatics and Space Technology Development 2
Maejo University 1
Mr. Naphat 1
Nurasuan University 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 5,628
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1,735
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,417
ชุดไอพีอันตราย 1,376
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 244
การโจมตีบริการ FTP 146
การโจมตีบริการ VoIP 10
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 3
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 10,563 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-09-23 159.192.231.62 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 110.77.217.123 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 110.77.246.75 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 110.78.144.44 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 119.42.81.149 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-09-23 159.192.228.46 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-09-23 134.236.155.148 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-09-23 116.58.241.186 CAT Telecom Public C...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-09-23 110.77.216.235 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-09-23 110.77.251.87 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH