เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
CAT Telecom public company Ltd 9,670
The Communication Authoity of Thailand, CAT 895
CAT TELECOM Data Comm. Dept, IDC Office 244
CAT IDC Nonthaburi 162
CAT TELECOM Data Comm. Dept, Intrenet Office 22
Putrabu Rajasa Galuh, PT 13
Huachiew Chalermprakiet University 8
6
The Communications Authority of Thailand(CAT) 4
Ministry of finace Rama VI Road 3
CAT Wireless 2
Fiscal Policy Office 2
Geo-Informatics and Space Technology Development 2
Maejo University 1
Mr. Naphat 1
Nurasuan University 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 5,833
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1,746
ชุดไอพีอันตราย 1,601
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,449
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 244
การโจมตีบริการ FTP 146
การโจมตีบริการ VoIP 10
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 3
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 11,036 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-11-21 110.77.217.191 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 110.78.144.46 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-21 159.192.247.96 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-11-21 110.78.153.176 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-11-21 134.236.68.0 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Yala
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-11-20 134.236.68.187 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Yala
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-11-20 159.192.237.212 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-20 119.42.97.198 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-20 116.58.231.171 CAT Telecom Public C...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-20 110.77.172.252 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย