เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
CAT Telecom public company Ltd 10,552
The Communication Authoity of Thailand, CAT 985
CAT TELECOM Data Comm. Dept, IDC Office 255
CAT IDC Nonthaburi 162
CAT TELECOM Data Comm. Dept, Intrenet Office 22
Putrabu Rajasa Galuh, PT 13
Huachiew Chalermprakiet University 8
6
The Communications Authority of Thailand(CAT) 4
Ministry of finace Rama VI Road 3
CAT Wireless 2
Fiscal Policy Office 2
Geo-Informatics and Space Technology Development 2
Maejo University 1
Mr. Naphat 1
Nurasuan University 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 6,448
ชุดไอพีอันตราย 1,918
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1,760
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1,484
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 244
การโจมตีบริการ FTP 146
การโจมตีบริการ VoIP 10
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 4
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 3
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 12,019 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-03-17 159.192.153.136 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-03-17 119.42.115.218 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2020-03-17 122.155.13.28 CAT Telecom public c...
CAT TELECOM Data Comm. De...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-03-16 61.19.109.140 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-03-16 61.7.147.29 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 159.192.96.147 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 159.192.104.172 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 159.192.157.122 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 110.78.147.65 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 159.192.157.122 CAT Telecom public c...
CAT Telecom public compan...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH