เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Chaopraya University 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1

Showing latest 1 to 1 from total 1 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2015-11-16 49.231.10.74 AIS Mobile
Chaopraya University

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์