เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Chiang Mai University 51
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 33
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 8
ชุดไอพีอันตราย 4
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 4
การโจมตีบริการ FTP 2

Showing latest 1 to 10 from total 51 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-03-12 202.28.25.234 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-12 202.28.25.234 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-15 202.28.250.85 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-14 202.28.250.114 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-15 202.28.250.85 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-14 202.28.250.114 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-05 202.28.250.90 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-01-12 202.28.250.115 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-01-12 202.28.250.115 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-09-23 202.28.25.88 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย