เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Chiang Mai University 42
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 24
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 8
ชุดไอพีอันตราย 4
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 4
การโจมตีบริการ FTP 2

Showing latest 1 to 10 from total 42 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-09-23 202.28.25.88 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-08-20 202.28.250.125 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-20 202.28.250.125 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-05 202.28.25.45 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-05 202.28.25.45 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2018-10-02 202.28.24.37 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-09 202.28.24.43 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-09-22 202.28.25.21 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2018-09-22 202.28.25.21 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2018-06-20 202.28.247.203 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University

Thailand
การโจมตีบริการ SSH