เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Chiangmai Rajabhat University 4
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 2
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1

Showing latest 1 to 4 from total 4 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2018-11-07 202.29.60.52 UniNet(Inter-univers...
Chiangmai Rajabhat Univer...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2018-11-07 202.29.60.52 UniNet(Inter-univers...
Chiangmai Rajabhat Univer...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2017-03-30 202.29.60.67 UniNet(Inter-univers...
Chiangmai Rajabhat Univer...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-09-28 202.29.60.4 UniNet(Inter-univers...
Chiangmai Rajabhat Univer...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์