เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Institute of Physical Education - Chaiyaphum Colle 3
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 2
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1

Showing latest 1 to 3 from total 3 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2017-02-04 113.53.230.195 TOT
Institute of Physical Edu...
Chaiyaphum
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2016-12-09 113.53.230.199 TOT
Institute of Physical Edu...
Chaiyaphum
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2017-05-01 113.53.230.206 TOT
Institute of Physical Edu...
Chaiyaphum
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์