เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Internet Thailand Company Limited 1,365
Provincial waterworks authority 41
INEXT Broadband Company Limited 15
Reserved for Broadband Plus 9
To assign for Corporate Access Customers 9
Ministry of Finance 8
Internet Thailand 4
INET Dialup V 2
Thai Summit Autopart Industry Co.,Ltd 2
Thailand Public backbone Network 2
Amari Resort & Hotel 1
E-mail & Webhosting service segment 1
INET PKT Branch 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 522
ชุดไอพีอันตราย 423
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 340
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 122
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 43
การโจมตีบริการ FTP 7
การโจมตีบริการ VoIP 3

Showing latest 1281 to 1290 from total 1,460 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2016-03-06 202.44.233.6 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-05 203.150.112.51 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-05 203.154.113.34 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-05 203.151.175.18 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-05 202.44.234.64 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-05 202.44.232.46 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-05 202.44.229.210 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-04 203.154.22.123 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-04 203.150.112.141 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-04 203.151.120.222 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์