เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Internet Thailand Company Limited 1,487
Provincial waterworks authority 41
INEXT Broadband Company Limited 21
Reserved for Broadband Plus 12
To assign for Corporate Access Customers 9
Ministry of Finance 8
Internet Thailand 4
Thai Summit Autopart Industry Co.,Ltd 3
INET Dialup V 2
Thailand Public backbone Network 2
Amari Resort & Hotel 1
E-mail & Webhosting service segment 1
INET PKT Branch 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 536
ชุดไอพีอันตราย 521
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 350
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 132
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 43
การโจมตีบริการ FTP 7
การโจมตีบริการ VoIP 3

Showing latest 1561 to 1570 from total 1,592 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2017-05-01 203.151.252.19 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2017-05-01 203.151.21.202 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2017-05-01 203.150.113.100 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-07-18 203.150.1.139 Internet Thailand Co...
E-mail & Webhosting servi...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-07-17 203.151.35.1 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-07-17 203.151.24.8 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-08-02 203.150.230.195 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-07-21 203.151.94.65 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2015-08-25 203.151.20.145 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2015-11-16 203.150.228.154 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต