เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Internet Thailand Company Limited 1,615
Provincial waterworks authority 41
INEXT Broadband Company Limited 24
Ministry of Finance 12
Reserved for Broadband Plus 12
To assign for Corporate Access Customers 9
Internet Thailand 4
Thai Summit Autopart Industry Co.,Ltd 3
INET Dialup V 2
Thailand Public backbone Network 2
Amari Resort & Hotel 1
E-mail & Webhosting service segment 1
INET PKT Branch 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
ชุดไอพีอันตราย 627
การโจมตีบริการ SSH 553
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 357
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 137
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 43
การโจมตีบริการ FTP 7
การโจมตีบริการ VoIP 3

Showing latest 1631 to 1640 from total 1,727 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2015-09-22 202.44.224.196 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-09-19 202.44.228.149 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-09-16 202.44.241.163 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-09-22 202.44.239.101 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-09-14 203.150.117.5 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-09-14 202.44.224.157 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2018-05-15 202.44.242.206 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-09-08 202.44.243.78 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2015-10-11 203.150.29.225 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-11-17 203.150.231.121 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Bangkok
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต