เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Internet Thailand Company Limited 1,113
Provincial waterworks authority 41
INEXT Broadband Company Limited 10
To assign for Corporate Access Customers 9
Ministry of Finance 8
Reserved for Broadband Plus 5
Internet Thailand 4
INET Dialup V 2
Thai Summit Autopart Industry Co.,Ltd 2
Thailand Public backbone Network 2
Amari Resort & Hotel 1
E-mail & Webhosting service segment 1
INET PKT Branch 1
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 503
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 326
ชุดไอพีอันตราย 229
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 100
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 32
การโจมตีบริการ FTP 7
การโจมตีบริการ VoIP 2

Showing latest 71 to 80 from total 1,199 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-05-23 203.150.170.83 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-21 203.150.142.223 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-21 203.150.188.59 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-21 203.150.142.223 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-21 203.150.142.251 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-19 203.150.131.108 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Sriracha
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-19 203.150.145.144 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Sriracha
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-19 203.150.190.138 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-19 203.150.188.176 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Chiang Mai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-19 203.150.145.35 Internet Thailand Co...
Internet Thailand Company...
Sriracha
Thailand
ชุดไอพีอันตราย