เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
King Mongkut's University of Technology 6
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 4
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 2

Showing latest 1 to 6 from total 6 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-03-28 202.28.4.11 UniNet(Inter-univers...
King Mongkut's University...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-09-29 202.28.7.87 UniNet(Inter-univers...
King Mongkut's University...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2017-06-21 49.231.232.5 AIS Mobile
King Mongkut's University...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-08-10 49.231.232.1 AIS Mobile
King Mongkut's University...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-08-18 49.231.232.47 AIS Mobile
King Mongkut's University...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-06-12 202.28.6.61 UniNet(Inter-univers...
King Mongkut's University...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์