เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Mahasarakham University 41
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 20
การโจมตีบริการ SSH 12
ชุดไอพีอันตราย 5
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 2
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 2

Showing latest 1 to 10 from total 41 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-01-18 202.28.35.187 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Maha Sarakham
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-23 202.28.32.140 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-11-23 202.28.32.140 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-10-26 202.28.33.226 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-10-16 202.28.33.232 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-14 202.28.32.101 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-14 202.28.32.101 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-03-27 202.28.32.34 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2019-03-27 202.28.32.34 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2019-02-23 202.28.34.200 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH