เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Ministry of University Affairs 14
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 4
การโจมตีบริการ SSH 4
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 3
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 2
การโจมตีบริการ FTP 1

Showing latest 1 to 10 from total 14 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2018-11-24 202.28.92.133 UniNet(Inter-univers...
Ministry of University Af...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2018-11-24 202.28.92.133 UniNet(Inter-univers...
Ministry of University Af...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2018-06-08 202.44.139.34 Ministry of Universi...
Ministry of University Af...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2018-06-08 202.44.139.34 Ministry of Universi...
Ministry of University Af...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2017-03-20 202.28.95.226 UniNet(Inter-univers...
Ministry of University Af...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2017-03-19 202.28.119.88 UniNet(Inter-univers...
Ministry of University Af...
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2017-03-04 202.28.119.18 UniNet(Inter-univers...
Ministry of University Af...
Khon Kaen
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-11-09 202.44.139.173 Ministry of Universi...
Ministry of University Af...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-09-17 202.28.119.251 UniNet(Inter-univers...
Ministry of University Af...
Khon Kaen
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2015-08-30 202.28.119.225 UniNet(Inter-univers...
Ministry of University Af...
Khon Kaen
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต