เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Office of the basic education commission 384
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 265
การโจมตีบริการ FTP 47
การโจมตีบริการ SSH 26
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 25
ชุดไอพีอันตราย 15
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 6

Showing latest 1 to 10 from total 384 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-03-16 202.29.176.41 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Ban Kao
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-27 202.29.179.5 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-27 202.29.179.5 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-13 202.29.176.73 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-02-13 202.29.176.73 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-11-20 202.29.176.21 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Ban Kao
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-11-20 202.29.176.21 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Ban Kao
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-03 202.29.172.176 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2020-03-03 202.29.172.176 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-06-19 202.29.178.151 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย