เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Office of the basic education commission 380
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 265
การโจมตีบริการ FTP 47
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 25
การโจมตีบริการ SSH 22
ชุดไอพีอันตราย 15
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 6

Showing latest 11 to 20 from total 380 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-01-02 202.29.172.146 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-01-02 202.29.172.146 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-11-06 202.29.178.203 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-11-06 202.29.178.203 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-27 202.29.178.66 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-21 202.29.178.118 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-21 202.29.178.118 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-01 202.29.177.244 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Nong Khai
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2018-10-01 202.29.177.244 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Nong Khai
Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2018-09-29 202.29.179.134 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH