เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Petchaburi Rajabhat University 7
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
ชุดไอพีอันตราย 3
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 2
การโจมตีบริการ SSH 1
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 1

Showing latest 1 to 7 from total 7 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-07-04 202.29.65.31 UniNet(Inter-univers...
Petchaburi Rajabhat Unive...
Phetchaburi
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2020-03-04 202.29.64.110 UniNet(Inter-univers...
Petchaburi Rajabhat Unive...
Phetchaburi
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-24 202.29.65.171 UniNet(Inter-univers...
Petchaburi Rajabhat Unive...
Phetchaburi
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-24 202.29.65.171 UniNet(Inter-univers...
Petchaburi Rajabhat Unive...
Phetchaburi
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2017-11-12 202.29.64.26 UniNet(Inter-univers...
Petchaburi Rajabhat Unive...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2017-08-15 202.29.64.32 UniNet(Inter-univers...
Petchaburi Rajabhat Unive...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-11-03 202.29.65.38 UniNet(Inter-univers...
Petchaburi Rajabhat Unive...
Phetchaburi
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์