เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Ploenchit Rd., Lumphini District 10
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 6
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 2
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 1
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 1

Showing latest 1 to 10 from total 10 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2016-11-09 103.27.200.192 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต
2016-03-06 103.27.201.146 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2018-01-20 103.27.200.169 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-01-22 103.27.200.95 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-11-17 103.27.201.99 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-11-12 103.27.201.180 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-01-22 103.27.200.80 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-10-02 103.27.200.166 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-11-07 103.27.200.68 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-07-08 103.27.200.98 Ploenchit Rd., Lumph...
Ploenchit Rd., Lumphini D...

Thailand
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection