เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Prince of Songkla University (Sritrang'NET) 6
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 3
การโจมตีบริการ SSH 2
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1

Showing latest 1 to 6 from total 6 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-02-26 202.29.150.34 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...
Songkhla
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2020-02-26 202.29.150.34 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...
Songkhla
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2019-05-03 202.29.147.164 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...
Songkhla
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-03 202.29.147.164 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...
Songkhla
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2016-08-17 202.29.145.215 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...
Songkhla
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-09-15 202.29.148.107 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์