เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Princess of Naradhiwas University 6
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 4
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 2

Showing latest 1 to 6 from total 6 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-12-14 202.29.70.46 UniNet(Inter-univers...
Princess of Naradhiwas Un...
Narathiwat
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-12-14 202.29.70.46 UniNet(Inter-univers...
Princess of Naradhiwas Un...
Narathiwat
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2017-12-20 202.29.70.10 UniNet(Inter-univers...
Princess of Naradhiwas Un...

Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-12-14 202.29.70.42 UniNet(Inter-univers...
Princess of Naradhiwas Un...
Narathiwat
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-02-23 202.29.70.13 UniNet(Inter-univers...
Princess of Naradhiwas Un...
Narathiwat
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-01-26 202.29.70.28 UniNet(Inter-univers...
Princess of Naradhiwas Un...
Narathiwat
Thailand
การโจมตีบริการ SSH