เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Rajabhat Mahasarakham University 10
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 5
ชุดไอพีอันตราย 2
การโจมตีบริการ SSH 2
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 1

Showing latest 1 to 10 from total 10 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-09-21 202.29.22.62 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Maha Sarakham
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2019-09-21 202.29.22.62 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Maha Sarakham
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2019-03-23 202.29.22.242 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Maha Sarakham
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-12-05 202.29.22.244 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Maha Sarakham
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2017-07-25 202.29.22.216 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2017-01-17 202.29.22.167 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2016-03-06 202.29.22.222 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2016-03-06 202.29.22.214 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2017-05-01 202.29.22.4 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-07-07 202.29.22.38 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์