เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
The Communication Authoity of Thailand, CAT 1,004
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 280
การโจมตีบริการ SSH 269
ชุดไอพีอันตราย 235
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 168
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 27
การโจมตีบริการ FTP 18
การโจมตีบริการ VoIP 6
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 1

Showing latest 31 to 40 from total 1,004 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-12-15 122.154.134.114 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-25 61.19.145.135 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-10-19 61.7.230.154 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Chiang Rai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-25 61.19.145.135 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-12-15 202.47.224.236 Communication Author...
The Communication Authoit...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-15 122.154.162.21 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Ayutthaya
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-04 202.129.16.185 Communication Author...
The Communication Authoit...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-15 110.78.21.254 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-15 202.129.16.187 Communication Author...
The Communication Authoit...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-27 122.154.178.202 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Nakhon Sawan
Thailand
ชุดไอพีอันตราย