เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
The Communication Authoity of Thailand, CAT 1,001
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 279
การโจมตีบริการ SSH 268
ชุดไอพีอันตราย 234
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 168
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 27
การโจมตีบริการ FTP 18
การโจมตีบริการ VoIP 6
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 1

Showing latest 41 to 50 from total 1,001 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-12-15 202.129.16.187 Communication Author...
The Communication Authoit...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-27 122.154.178.202 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Nakhon Sawan
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-15 122.154.162.21 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Ayutthaya
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-11-16 110.78.21.188 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-15 110.78.21.254 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-10-09 61.19.213.166 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Surin
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-15 61.19.108.118 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-15 122.155.108.130 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Chaiyaphum
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-11-29 122.154.241.134 CAT Telecom public c...
The Communication Authoit...
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-09-28 202.129.37.137 Communication Author...
The Communication Authoit...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย