เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
True Internet 18,099
4
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 5,426
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 4,225
ชุดไอพีอันตราย 3,684
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 2,731
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 1,628
การโจมตีบริการ FTP 362
การโจมตีฐานข้อมูล SQL injection 24
การโจมตีบริการ VoIP 18
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 4
การพยายามโจมตี DDoS/DoS 1

Showing latest 1 to 10 from total 18,103 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-09-24 119.76.14.18 True Internet
True Internet
Nonthaburi
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2019-09-23 171.96.250.33 True Internet
True Internet
Songkhla
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 171.97.160.94 True Internet
True Internet
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 171.97.171.162 True Internet
True Internet
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 171.97.171.207 True Internet
True Internet
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 171.101.211.230 True Internet
True Internet
Phuket
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 124.120.142.59 True Internet
True Internet
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 124.122.14.52 True Internet
True Internet
Nakhon Ratchasima
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 124.122.166.201 True Internet
True Internet
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-23 115.87.25.89 True Internet
True Internet
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย