เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
UniNet(Inter-university network) 394
Office of the basic education commission 374
Unspecified Uninet-th 145
Uninet-th 122
Chiang Mai University 39
UNINET- 37
Mahasarakham University 35
Suratthani ratjabhat university, Thailand 14
Ministry of University Affairs 11
university network ,Nakornsitammarat, Thailand 9
Uttaradit Rajabhat University 8
Rajabhat Mahasarakham University 8
Petchaburi Rajabhat University 7
Princess of Naradhiwas University 6
University campus network, Rajamangala University 5
Nakorn Ratchasima Rajabhat University 5
Institute Rajabhat Suandusit 4
Prince of Songkla University (Sritrang'NET) 4
Chiangmai Rajabhat University 4
Education Network 4
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 594
การโจมตีบริการ SSH 307
ชุดไอพีอันตราย 150
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 109
การโจมตีบริการ FTP 67
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 31
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การโจมตีบริการ VoIP 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 1,262 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-05-23 202.29.178.163 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-23 202.28.21.254 UniNet(Inter-univers...
UNINET-
Phitsanulok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-23 202.29.178.163 UniNet(Inter-univers...
Office of the basic educa...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-23 202.28.21.254 UniNet(Inter-univers...
UNINET-
Phitsanulok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-22 202.29.24.70 UniNet(Inter-univers...
Sakon Nakhon Rajabhat Uni...
Sakon Nakhon
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-14 202.28.32.101 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-14 202.28.32.101 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-05-22 202.29.24.70 UniNet(Inter-univers...
Sakon Nakhon Rajabhat Uni...
Sakon Nakhon
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-03 202.29.147.164 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...
Songkhla
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-05-03 202.29.147.164 UniNet(Inter-univers...
Prince of Songkla Univers...
Songkhla
Thailand
การโจมตีบริการ SSH