เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
UniNet(Inter-university network) 412
Office of the basic education commission 375
Unspecified Uninet-th 145
Uninet-th 122
UNINET- 46
Chiang Mai University 41
Mahasarakham University 35
Suratthani ratjabhat university, Thailand 14
university network ,Nakornsitammarat, Thailand 12
Ministry of University Affairs 11
Rajabhat Mahasarakham University 10
Uttaradit Rajabhat University 8
Petchaburi Rajabhat University 7
Princess of Naradhiwas University 6
University campus network, Rajamangala University 5
Nakorn Ratchasima Rajabhat University 5
Institute Rajabhat Suandusit 4
Education Network 4
Suranaree University of Technology 4
Chiangmai Rajabhat University 4
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 597
การโจมตีบริการ SSH 336
ชุดไอพีอันตราย 156
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 113
การโจมตีบริการ FTP 67
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 31
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การโจมตีบริการ VoIP 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 1 to 10 from total 1,304 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-08-24 202.29.222.90 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Rayong
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-24 202.29.222.90 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Rayong
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-22 202.29.236.161 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-08-23 202.29.238.237 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-08-23 202.29.238.237 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-08-20 202.28.250.125 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-20 202.28.250.125 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-20 202.29.236.138 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-08-23 202.29.213.229 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Mahasarakam
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-08-13 202.29.6.93 UniNet(Inter-univers...
LOEI university network ,...
Loei
Thailand
การโจมตีบริการ SSH