เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
UniNet(Inter-university network) 451
Office of the basic education commission 384
Unspecified Uninet-th 145
Uninet-th 122
UNINET- 64
Chiang Mai University 51
Mahasarakham University 42
Suratthani ratjabhat university, Thailand 14
university network ,Nakornsitammarat, Thailand 13
Rajabhat Mahasarakham University 12
Ministry of University Affairs 11
Uttaradit Rajabhat University 10
Nakorn Ratchasima Rajabhat University 7
Petchaburi Rajabhat University 7
Princess of Naradhiwas University 7
Suranaree University of Technology 6
Prince of Songkla University (Sritrang'NET) 6
King Mongkut's University of Technology 5
University campus network, Rajamangala University 5
Education Network 4
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 598
การโจมตีบริการ SSH 406
ชุดไอพีอันตราย 179
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 119
การโจมตีบริการ FTP 67
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 31
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การโจมตีบริการ VoIP 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 11 to 20 from total 1,404 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2020-03-13 202.29.22.245 UniNet(Inter-univers...
Rajabhat Mahasarakham Uni...
Maha Sarakham
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-13 202.29.219.38 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-12 202.29.212.124 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-13 202.29.232.243 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Ubon
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-12 202.28.6.251 UniNet(Inter-univers...
King Mongkut's University...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-13 202.28.35.177 UniNet(Inter-univers...
Mahasarakham University
Kantharawichai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-16 202.28.194.196 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-12 202.29.212.124 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-12 202.28.6.251 UniNet(Inter-univers...
King Mongkut's University...
Bangkok
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2020-03-12 202.29.218.142 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
การโจมตีบริการ SSH