เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
UniNet(Inter-university network) 428
Office of the basic education commission 379
Unspecified Uninet-th 145
Uninet-th 122
UNINET- 62
Chiang Mai University 42
Mahasarakham University 39
Suratthani ratjabhat university, Thailand 14
university network ,Nakornsitammarat, Thailand 13
Ministry of University Affairs 11
Uttaradit Rajabhat University 10
Rajabhat Mahasarakham University 10
Petchaburi Rajabhat University 7
Suranaree University of Technology 6
Princess of Naradhiwas University 6
University campus network, Rajamangala University 5
Nakorn Ratchasima Rajabhat University 5
Prince of Songkla University (Sritrang'NET) 4
Chiangmai Rajabhat University 4
Education Network 4
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 598
การโจมตีบริการ SSH 360
ชุดไอพีอันตราย 176
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 115
การโจมตีบริการ FTP 67
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 31
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การโจมตีบริการ VoIP 1
การติดเชื้อ Zeusbotnet 1

Showing latest 51 to 60 from total 1,351 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-09-04 202.29.238.237 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-09-04 202.29.238.237 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-08-20 202.28.250.125 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-20 202.28.250.125 UniNet(Inter-univers...
Chiang Mai University
Chiang Mai
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-09-01 202.29.236.138 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Bangkok
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-08-23 202.29.213.229 UniNet(Inter-univers...
UniNet(Inter-university n...
Mahasarakam
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2019-08-13 202.29.6.93 UniNet(Inter-univers...
LOEI university network ,...
Loei
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-12 202.29.62.202 UniNet(Inter-univers...
UNINET-
Ayutthaya
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-13 202.29.6.93 UniNet(Inter-univers...
LOEI university network ,...
Loei
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-08-12 202.29.62.202 UniNet(Inter-univers...
UNINET-
Ayutthaya
Thailand
การโจมตีบริการ SSH