เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
University campus network, Rajamangala University 5
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 5

Showing latest 1 to 5 from total 5 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-03-26 202.29.104.55 UniNet(Inter-univers...
University campus network...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2019-03-14 202.29.104.23 UniNet(Inter-univers...
University campus network...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2019-03-14 202.29.104.23 UniNet(Inter-univers...
University campus network...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2015-11-17 202.29.104.13 UniNet(Inter-univers...
University campus network...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2018-01-21 202.29.104.24 UniNet(Inter-univers...
University campus network...

Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์