เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Unspecified Uninet-th 161
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
การโจมตีบริการ SSH 82
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 39
ชุดไอพีอันตราย 27
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 7
เครื่องติดเชื้อบอทเน็ต 2
การพยายามเข้าถึงรหัสผ่าน 2
การโจมตีบริการ FTP 2

Showing latest 1 to 10 from total 161 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2018-10-13 202.29.210.235 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-13 202.29.210.235 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-22 202.29.223.66 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th
Khon Kaen
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-10-22 202.29.223.66 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th
Khon Kaen
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-01-21 202.29.39.243 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th
Bangkok
Thailand
การโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์
2019-03-17 202.29.239.19 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-08-05 202.28.95.6 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-03-17 202.29.239.19 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th
Bangkok
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2018-09-04 202.29.244.169 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th

Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2018-11-13 202.29.215.34 UniNet(Inter-univers...
Unspecified Uninet-th

Thailand
ชุดไอพีอันตราย