เลือกวันที่


หรือเลือกปี และเลือกเดือน

เลือกประเภทการโจมตี

การโจมตีล่าสุด 2,000 รายการ
แสดงจำนวนการโจมตีที่เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน
TOP 20 องกรค์ที่โจมตีมากที่สุด
Organization Frequency
Uttaradit Rajabhat University 10
TOP 10 ประเภทการโจมตี
Type Frequency
ชุดไอพีอันตราย 5
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์ 2
การโจมตีบริการ SSH 2
การโจมตีบริการ FTP 1

Showing latest 1 to 10 from total 10 records.

Date IP ISP/Organization Place Type
2019-08-29 202.29.52.95 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-08-29 202.29.52.95 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-12-08 202.29.52.49 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-12-08 202.29.52.49 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
การโจมตีบริการ SSH
2019-03-29 202.29.52.237 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-03-29 202.29.52.237 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2019-03-30 202.29.52.15 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...

Thailand
ชุดไอพีอันตราย
2017-06-21 202.29.52.11 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2016-02-03 202.29.52.220 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
การโจมตีเมล์เซิร์ฟเวอร์
2015-07-11 202.29.52.5 UniNet(Inter-univers...
Uttaradit Rajabhat Univer...
Uttaradit
Thailand
การโจมตีบริการ FTP